Doel

Dit is de website van Buurtvereniging Diermen. Via deze site zullen we u op de hoogte houden van allerlei actuele zaken waar de buurtvereniging mee bezig is.
De buurtvereniging is een vereniging die het belang van buurtcontact voorop zet. Diermen is een vrij uitgebreid gebied en het is goed elkaar te blijven kennen. Verder worden de belangen behartigd voor de inwoners van Diermen door onder andere regelmatig B&W uit te nodigen. Wij komen bij elkaar in  BmdB Diermen, forellenvisvijver De Berenkuil (eerder), het clubhuis van Hengelsportvereniging Hoop op Geluk en  camping de Spochthoorn en bij leden aan huis.
Naast het behartigen van de belangen organiseert de buurtvereniging de Jaarvergadering, Fietstocht, en Bingo, al jaren pijlers van de vereniging. Een kerstbakje voor de 75 plussers, aandacht voor zieken, geboorten, trouwen en overlijden. Incidenteel wordt er nog meer georganiseerd zoals het fierljeppen of een mooie wandeling.
Ook u kunt ons op de hoogte houden van zaken waarvan u vindt dat het aan de buurtvereniging is om zich er mee bezig te houden. Mail naar ons en geef ons uw informatie door. Alvast bedankt!
De buurtvereniging kan deze activiteiten alleen volhouden met de steun van u als lid, door de inning van de jaarlijkse contributie. Bent u nog geen lid en wilt u lid worden, vult u dan het formulier in op de pagina en doe hem in de bus bij de penningmeester.
Kijk voor de activiteiten bij agenda en voor een impressie van hoe dat er uit ziet bij foto’s.